Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

WWZ-VERVANGERSPROBLEMATIEK IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De WWZ leidt tot grote invallersproblematiek in het bijzonder onderwijs. Verus krijgt daar bij het Meldpunt WWZ dagelijks meldingen over binnen. Maar wat gebeurt er eigenlijk, vanaf het moment dat juf Marieke zich ziek meldt? We maakten er een filmpje van.

 http://www.verus.nl/nieuws/filmpje-wwz-vervangersproblematiek-in-de-dagelijkse-praktijk-0

  

Nationale Onderwijs Gids


Voor meer informatie over de Nationale Onderwijs Gids klik dan door naar
de site van de Nationale Onderwijs Gids --> www.nationaleonderwijsgids.nl

Centrum personeelsvoorziening

Wil je opvallen? Ga invallen!


Centrum Personeelsvoorziening West Brabant zoekt groepsleerkrachten die bereid zijn om invalwerk te verrichten. Je kunt zelf bepalen op welke dagen en voor welke besturen, scholen en groepen je werkzaam wilt zijn. 
Nog geen diploma? Ook als derde jaars of vierde jaars PABO-student kun je invallen via het CPV.

Geïnteresseerd? Je kunt je inschrijven op één van onze speciale bijeenkomsten. Kijk op onze kalender wanneer er een informatiebijeenkomst voor nieuwe invalleerkrachten is en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

http://www.centrumpersoneelsvoorziening.nl/

Voor ouders over onderwijs

 
Voor meer informatie over de informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs klik dan even door naar "Voor ouders over onderwijs" --> www.5010.nl of bel gratis 0800-5010.

Hallo Gilze Rijen

HET COMMUNICATIEPLATFORM VAN GILZE EN RIJEN

Wil je jouw boodschap duidelijk, onderscheidend, zo breed mogelijk en tijdig delen? Met de ontvanger centraal, kun je via HalloGilzeRijen een keten vancommunicatiemiddelen activeren om lokale informatie tijdig en op professionele wijze te laten zien.

 

 

HGR SYM TELEVISIE HGR SYM WEB HGR SYM SOCIALMEDIA HGR SYM NARROWCASTING HGR SYM UITAGENDA HGR SYM KRANT

 

World Education Forum


Weet u dat meer dan tachtig miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs en daardoor geen enkele kans hebben in hun verdere leven? Het onlangs opgerichte World Education Forum (WEF) wil daar verandering in brengen. Het WEF gaat regeringen over de hele wereld op hun verantwoordelijkheden wijzen: investeer in de kinderen van je land!

Om dit waar te maken, roept het WEF u op uw school aan te sluiten. Kijk daarvoor op www.worldeducationforum.com/nl.

Het WEF heeft zich afgelopen jaar intensief bezig gehouden met de verdere uitbouw van het netwerk, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Echter,  er is nog steeds verschrikkelijk veel te doen.Zonder hulp van alle scholen gaat het niet lukken. U heeft uw school al wel aangemeld. Voor 2014 zouden wij een beroep op u willen doen om meer scholen over te halen mee te doen aan dit belangrijke project. We hebben inmiddels een Nederlands talige ‘wiki’ ontwikkeld waar u naast informatie ook zelf actief kunt worden. Zie daarvoor www.wefnederland.wikispaces.com

Het World Education Forum werkt samen met andere organisaties die zich voor gelijke doelen inspannen zoals Wereld Ouders  en anderen. U kunt daarvoor als WEF-school sponsor activiteiten ontwikkelen om die organisaties financieel te steunen. Meer informatie treft u aan op www.wefnederland.wikispaces.com.

Leerplicht wegwijzer

http://leerplichtwegwijzer.nl/

De Leerplichtwet

In de Leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren in Nederland.

Passend Onderwijs


Voor meer informatie over Passend Onderwijs klik dan door naar
Passend Onderwijs --> www.passendonderwijs.nl
 
 

Voor meer informatie over het Regionaal Samenwerkings Verband --> www.rsvbreda.nl

Onderwijs Brabant

Op de site www.onderwijsbrabant.nl, is informatie terug te vinden over advies vakantieplanning door het B.O.V. (Brabants Overleg Vakantieplanning).

Humanitas

 
Voor meer informatie over Voor-, Buiten- en Tussenschoolse opvang klik dan even door naar
Kinderopvang Humanitas --> www.kinderopvanghumanitas.nl