Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

Centrum personeelsvoorziening

Wil je opvallen? Ga invallen!


Centrum Personeelsvoorziening West Brabant zoekt groepsleerkrachten die bereid zijn om invalwerk te verrichten. Je kunt zelf bepalen op welke dagen en voor welke besturen, scholen en groepen je werkzaam wilt zijn. 
Nog geen diploma? Ook als derde jaars of vierde jaars PABO-student kun je invallen via het CPV.

Geïnteresseerd? Je kunt je inschrijven op één van onze speciale bijeenkomsten. Kijk op onze kalender wanneer er een informatiebijeenkomst voor nieuwe invalleerkrachten is en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

http://www.centrumpersoneelsvoorziening.nl/