Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

ABP Pensioen

 

Januari 2015: Belangrijk nieuws voor medewerkers:

Wat verandert er voor u vanaf 1 januari? Gebruik de tool!

Wat gebeurt er met uw voorwaardelijk pensioen in 2015? 

 

 

U gaat minder premie betalen in 2015

Uw pensioenpremie gaat omlaag. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2015 vastgesteld op 19,6%. De huidige premie is 21,6%. De pensioenpremie is de premie voor uw ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.

Bent u militair? Lees dan het nieuwsbericht voor militairen

Tijdelijke herstelopslag vervalt

De premie daalt met name doordat de tijdelijke herstelopslag op de premie komt te vervallen. De herstelopslag was een tijdelijke verhoging van de premie die in 2009 werd ingevoerd. Dit was onderdeel van het herstelplan om de financiële positie van ABP te verbeteren. De premie voor 2015 is verder gebaseerd op het akkoord over de nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015 dat de Pensioenkamer overeenkwam. De Pensioenkamer is het orgaan waar sociale partners afspraken maken over de inhoud van de regeling. Meer details over de premiedaling

Werkgever betaalt groter deel van de pensioenpremie

Uw werkgever gaat een groter deel van de pensioenpremie betalen. U betaalt in 2015 32% van de premie zelf (dit was 34,21%) en uw werkgever betaalt 68% (dit was 65,79%). Daarnaast gaat u premie betalen over een kleiner deel van uw salaris (zie het kopje premie bij Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor u?). 

Geen premieafdracht over pensioengevend salaris boven € 100.000

Verdient u meer dan € 100.000 per jaar? Dan bouwt u vanaf 2015 geen pensioen meer op over het pensioengevend salaris boven de € 100.000. Over dit deel betaalt u dus ook geen pensioenpremie meer. Hierdoor wordt het bedrag dat u betaalt lager. 

Pensioenen worden niet geïndexeerd 

 

De pensioenen groeien volgend jaar niet mee met de lonen. De financiële situatie van ABP is niet voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren. Op de peildatum (31 oktober) was de dekkingsgraad 102,3%. Om te kunnen indexeren moet de dekkingsgraad (volgens de huidige regeling) minimaal 104,2% zijn. De gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs was in 2014 0,63%. De totale gemiste indexatie komt eind 2014 uit op bijna 10%.

Een nieuwe pensioenregeling voor overheid en onderwijs

Denk mee, praat mee!
Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Voor iedereen die werkt bij overheid en onderwijs. Een aantal belangrijke keuzes moet nog worden gemaakt. Bijvoorbeeld hoeveel risico een pensioenfonds kan nemen bij beleggingen. Of hoe uitgebreid een nieuwe pensioenregeling moet zijn.

Om de juiste keuzes te kunnen maken, is uw mening ook hard nodig. Het gaat daarbij niet om de meeste stemmen gelden, maar uw antwoorden kunnen ons wel helpen om evenwichtige afwegingen te maken. Daarom voeren wij een onderzoek uit. Dit is de kans om uw mening te geven over de nieuwe regeling!

5 pensioenkeuzes: Kijk, kies en klik!
Meedoen is gemakkelijk en kost u maar een paar minuten van uw tijd. We leggen u 5 keuzes voor die gaan over de nieuwe regeling. Ga naar de vragenlijst en geef uw mening.

Hoe gaat het verder?
In oktober publiceert ABP de resultaten van het onderzoek op abp.nl. Deze worden meegenomen in de besprekingen tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en ABP over de nieuwe pensioenregeling die in 2014 voor de sectoren overheid en onderwijs ingaat.