Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

Vakantieroosters


 

Vakantierooster 2016-2017

 

 

Soort vakantie

Regio

Periode

Herfstvakantie[1]

zuid

24 t/m 28 oktober 2016

Kerstvakantie

heel Nederland

26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie¹

zuid

27 februari t/m 3 maart 2017

Meivakantie[2]

heel Nederland

24 t/m 28 april 2017

Meivakantie

advies BOV

1 t/m 5 mei 2017

Zomervakantie

zuid

17 juli t/m 25 augustus 2017

 

 

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken.

2 Koningsdag, 27 april valt in deze week.

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen

 

 

Goede vrijdag

 

14 april 2017

2e Paasdag

 

17 april 2017

Hemelvaart

advies BOV

25 & 26 mei 2017

2e Pinksterdag

 

5 juni 2017

 

Vakantierooster 2017-2018

 

 

Soort vakantie

Periode

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie¹

12 t/m 16 februari 2018

Meivakantie 
Koningsdag, 27 april en Hemelvaart, 10 mei vallen in de meivakantie.

27 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie

9 juli t/m 17 augustus 2018

 

 

Vrije dagen

 

Goede vrijdag

30 maart 2018

2e Paasdag

2 april 2018

Hemelvaart

10 mei 2018 (valt in meivakantie)

2e Pinksterdag

21 mei 2018