Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

Verlofaanvraag Burg. van Mierlo

Formulier verlofaanvraag

Alleen in bijzondere gevallen krijgt uw kind extra vrij. Bijvoorbeeld op dagen waarop uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Maar ook op dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis.

 
Voor de juiste informatie hierover verwijzen we u naar de leerplichtfolder.
Waar u verlof voor kunt aanvragen vindt u onder het kopje "Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden".
 
Hieronder staat kort weergegeven waarvoor u buitengewoon verlof kunt aanvragen:
• een verhuizing van het gezin: maximaal 1 schooldag
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn
• voor het het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen (soort bewijs: trouwkaart, (indien twijfelachtig kopie trouwakte))
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn (soort bewijs: doktersverklaring waar een ernstige ziekte uit blijkt)
• bij overlijden van bloed- of aanverwant; in de 1e graad maximaal 5 schooldagen , in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen (soort bewijs: rouwkaart, indien twijfelachtig akte van overlijden)
• bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag
• voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld 

 

Meestal beslist de directeur van de school of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar hier echter over.

 

U verklaart dat u begrijpt dat een elektronische aanvraag via internet dezelfde juridische status heeft als een aanvraag met een geschreven geldige handtekening.

 

Als de aanvraag afgekeurd wordt ontvangt u van de school een papieren versie met handtekening via uw kind of als pdf per mail.

 

Aanvraag formulier extra verlof Burg. van Mierlo
 1. Naam ouder /verzorger(*)
  Please let us know your name.
 2. NAAM VAN DE KINDEREN WAARVOOR VERLOF WORDT AANGEVRAAGD
 3. Voornaam kind(*)
  Ongeldige invoer
 4. Achternaam kind(*)
  Ongeldige invoer
 5. Groep(*)
  Ongeldige invoer
 6. Voornaam kind
  Ongeldige invoer
 7. Achternaam kind
  Ongeldige invoer
 8. Groep
  Ongeldige invoer
 9. Voornaam kind
  Ongeldige invoer
 10. Achternaam kind
  Ongeldige invoer
 11. Groep
  Ongeldige invoer
 12. Reden voor verlof(*)
  Please let us know your message.
 13. Datum waarop verlof gewenst is.(*)
  Ongeldige invoer
  Vul hier de datum in vanaf de dag dat verlof gewenst is. Bij meerdere dagen vul dan ook de tot datum waarop verlof gewenst is.
 14. Datum tot wanneer verlof gewenst is.
  Ongeldige invoer
  Vul hier de datum in tot wanneer verlof gewenst is.
 15. Datum waarop verlof is aangevraagd(*)
  Ongeldige invoer
  Vul de datum in waarop de aanvraag is gedaan.
 16. E-mailadres (*)
  Vul uw e-mailadres in.
 17. Voeg bijlage toe
  Ongeldige invoer
  Stuur een scan of foto van een uitnodiging of ander bewijs mee als dat uw aanvraag ondersteunt. PDF,JPG, DOC bestanden toegestaan.
 18. DIT FORMULIER 14 DAGEN VÓÓR GEWENSTE VERLOFDATUM INLEVEREN BIJ DE DIRECTIE.
 19. AKKOORD / NIET AKKOORD
  JEROEN STERK, DIRECTEUR BURG. VAN MIERLOSCHOOL