Onderwijskundig kwaliteitsbeleid

Inleiding
Stichting Nuwelijn wil goede onderwijskwaliteit bieden. In dit document beschrijven wij de kwaliteit
waar wij voor staan met betrekking tot de basiskennis en vaardigheden: taal, lezen, rekenen en de

sociale vaardigheden. Daarnaast gaan wij in op de wijze waarop wij de kwaliteitszorg en de kwali-
teitsverantwoording inrichten op school- en stichtingsniveau. Dit document mag beschouwd worden

als onze eerste stap, een fundament waarop wij voort willen bouwen aan onze onderwijskwaliteit en

onze zorg voor die kwaliteit. Het is een onderdeel van het strategisch beleidsplan waarin ook de mis-
sie en visie van Stichting Nuwelijn worden beschreven. Dit plan zal per 1 januari 2019 herijkt zijn.

 

Meer info in de bijlage