Missie/Visie Stichting Muzerij

Stichting Muzerij beoogt het creëren van optimale ontwikkelingskansen door het aanbieden van peuterspeelgroepen voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Zoveel mogelijk in het ritme van thuis, veilig en vertrouwd de wereld ontdekken binnen de kinderdagverblijfgroep, en ontspannen opvang en vrije tijdbesteding na school binnen een buitenschoolse opvang.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de peuterspeelgroepen. Dit is bedoeld voor peuters die een extra stimulans in hun ontwikkeling nodig hebben. 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: