KBS Burgemeester Van Mierlo


De KBS Burgemeester van Mierlo is een middelgrootte school. Ons motto is: Kwaliteitenkleur voor kinderen

De school is gelegen in het groen aan de rand van Rijen. De betrokkenheid van leerkrachten, ouders en kinderen is groot. De sfeer binnen de school wordt door kinderen en ouders als positief ervaren. 

De school heeft een duidelijke kindvisie:
Ons uitgangspunt is: Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en talenten

  • Wij accepteren kinderen, zoals ze zijn.
  • Wij leren kinderen om samen te leren en te werken en elkaar te helpen.
  • Wij leren kinderen zelfstandig denkende individuen te zijn met een kritische en onderzoekende houding.
  • Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en daden.

De school heeft de volgende visie op onderwijs:
Wij gaan uit van de drie pijlers + één pijler van Daltononderwijs en opbrengstgericht werken.

De driepijlers van Daltononderwijs zijn:

  • Vrijheid in gebondenheid waarin de kinderen binnen grenzen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken in de volgorde van de verwerking van leerstof binnen een weektaak.     De leerkracht bepaalt dus wel de leerstof en geeft  natuurlijk de instructie van de lessen.
  • Zelfstandigheid wordt via doordacht programma aangeleerd.
  • Samenwerken waarbij de kinderen leren om samen een taak te verrichten met een gedeeltelijke verantwoordelijkheid.
  • Reflecteren op eigen werk en inzet/gedrag.
  • Opbrengst gericht werken: De school stelt een groepsplan op a.h.v. toetsen en observaties in de groep en evalueert dit regelmatig.

Bent u nieuwsgierig geworden? De directeur heet u van harte welkom op school. Hij kan u meer informatie geven over het werken op de school. U kunt voor meer informatie op onze website terecht: www.bvmierlo.nl 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: