Missie/Visie Stichting Nuwelijn

Missie/Visie Stichting Nuwelijn

Stichting Nuwelijn verzorgt primair onderwijs aan 4- tot 12-jarigen in de Gemeente Gilze en Rijen vanuit een katholieke grondslag. Stichting Nuwelijn is een onderwijsorganisatie die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling van kinderen middels een uitdagend en onderscheidend aanbod van hoge kwaliteit. Stichting Nuwelijn is lokaal verankerd.

In het strategisch beleidsplan 2014-2018 is onderstaande afbeelding opgenomen om de wijze waarop wij ons beleid willen vormgeven weergegeven.

 

Bezoekadres:

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen:

Hallo Gilze-Rijen: