KBS St. Jozef

KBS  St. Jozef is een school met ongeveer 500 leerlingen, die verdeeld zijn over 19 groepen. Er zijn 38 leerkrachten werkzaam in een volledige of parttime baan. Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. Zo kunnen kleuters tijdens het werken (ongeveer een uur ’s ochtends en drie kwartier ’s middags) zelf ervoor kiezen of ze in de groep of buiten de groep in de hal of speelzaal gaan werken.
In de andere groepen is er elke dag een moment van zelfstandig werken, waarbij de kinderen aan hun “weektaak” of “dagtaak” werken.
Vanaf maart 2012 is ook peuterspeelzaal “Het Vlindertje” in onze school gehuisvest, waardoor we een onderwijsaanbod leveren van peuters tot pubers. Door de bouw van een gymzaal is het aanbod compleet op onze locatie. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten in de groep bij de eigen leerkracht.  (Schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag in de groepen 1-4 tot 12.00 uur).

Graag willen we u in de gelegenheid stellen om onze school te komen bezoeken. U bent van harte welkom op de informatieavond. De avond bestaat uit een algemeen deel, verzorgd door de directeur, en een deel waarin u in kleine groepjes onder leiding van een leerkracht de school kunt verkennen.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.jozefrijen.nl.

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: