Directeurenberaad

De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs,  personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Het bestuurskantoor ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling,  en beleidsvoorbereiding vindt  plaats in het directeurenberaad. De directeur van de opvang neemt ook deel aan dit overleg.

De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende personen:

Cor Diepstraten Cor Diepstraten: De Bolster en St. Jozefschool (wnd.)

Jeroen Sterk Jeroen Sterk: Burgemeester van Mierloschool en De Brakken (wnd.)

Arie Oprins Arie Oprins: St. Annaschool en Drie Musketiers

Chantal Gulickx Chantal Gulickx: Stichting Muzerij

 

Bezoekadres:

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen:

Hallo Gilze-Rijen: