PVT

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit drie medewerkers die door middel van verkiezingen zijn gekozen. De PVT overlegt regelmatig met de directie en het bestuur.  Alle belangrijke kwesties die spelen binnen Stichting Muzerij kunnen in dit overleg besproken worden. De PVT heeft instemmingsrecht over werktijden en arbeidsomstandigheden. De PVT heeft tevens adviesrecht bij organisatiewijzigingen zoals een reorganisatie of een verhuizing. De PVT is vergelijkbaar met een (G)MR, maar heeft wettelijk gezien minder bevoegdheden.

De PVT van Stichting Muzerij bestaat uit de volgende leden:

                 vlnr:

               - Maria Sikkema - Carla Bosmans - Desiree van Gerwen

 

  

Gedurende het schooljaar vergadert de PVT met het bestuur op het bestuurskantoor.

 

 

Tags: ,