PVT

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit drie medewerkers die door middel van verkiezingen zijn gekozen. De PVT overlegt regelmatig met de directie en het bestuur.  Alle belangrijke kwesties die spelen binnen Stichting Muzerij kunnen in dit overleg besproken worden. De PVT heeft instemmingsrecht over werktijden en arbeidsomstandigheden. De PVT heeft tevens adviesrecht bij organisatiewijzigingen zoals een reorganisatie of een verhuizing. De PVT is vergelijkbaar met een (G)MR, maar heeft wettelijk gezien minder bevoegdheden.

De PVT van Stichting Muzerij bestaat uit de volgende leden:

Maria Merkx

Claudia Palma

Karin Kettner

 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 vergadert de PVT met het bestuur op:

19-9-2017

19-12-2017

13-3-2018

5-6-2018

De vergaderingen vinden plaats op het bestuurskantoor.

Tags: ,

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: