Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglement vijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Vincent Braam (voorzitter)

Tineke van Dommelen

Eugène Houthooft

Jos Besselink

Johan de Jong

 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 vergadert de Raad van Toezicht op:

29-8-2017

19-9-2017

24-10-2017

21-11-2017

30-1-2018

3-4-2018

29-5-2018

3-7-2018

18-09-2018

6-11-2018

18-12-2018

De vergaderingen vinden plaats op het bestuurskantoor.

 

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: