Stichting Nuwelijn

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

Regionale Klachtencommissie

Afbeelding contactpersoon
Download gegevens als: vCard

Regionale Klachtencommissie
 

Alle scholen onder ons bevoegd gezag zijn aangesloten bij de Stichting KOMM (Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs).
De scholen onder ons bestuur werken conform hun klachtenregeling, een regeling voor de behandeling van alle klachten die op school kunnen afkomen.

Stichting KOMM:
t.a.v. mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 2086, 4800 CB Breda
Tel.nr.: 076-5245500

Beschikbare documenten uit het Personeelsbeleidsplan: