Directeurenberaad

De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs,  personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Het bestuurskantoor ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling,  en beleidsvoorbereiding vindt  plaats in het directeurenberaad. De directeur van de opvang neemt ook deel aan dit overleg.

De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende personen:


Cor Diepstraten: directeur scholengroep Rijen (KOC de Brakken, KBS St. Jozef, KBS Burgemeester van Mierlo)

 


Jeroen Sterk: directeur scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot (KBS de Bolster, KOC de Drie Musketiers, KBS St. Anna)

 


Chantal Gulickx: directeur Stichting Muzerij